“De zonnepanelen waren een flinke investering. Daarom heb ik gekozen voor een systeem met Zonnegarant opbrengstgarantie. De berekende opbrengst is niet een zomaar uit de lucht gegrepen getal, maar wordt gegarandeerd en gemonitord. De opbrengstrapporten vind ik een leuke extra toevoeging.”

Monique den Otter, Haarlem

“Ik wilde al lang investeren in zonne-energie, maar kon nooit de knoop doorhakken. Zonnegarant heeft me over de drempel geholpen. Ik weet nu zeker dat mijn investering ook opbrengt wat mij is beloofd. Het stelt het me gerust dat er continu in de gaten wordt gehouden of het systeem nog goed presteert”

Gerard Kobesen, Delft

Beste bezoeker,

Per 1 januari 2024 worden er geen nieuwe offertes met Zonnegarant opbrengstgaranties meer uitgegeven. Hieronder leest u de argumentatie achter deze beslissing.

Voor reeds afgegeven opbrengstgaranties kunt u voor de volledige looptijd van uw opbrengstgarantie nog op onze diensten rekenen zoals u van ons gewend bent. Voor vragen kunt u terecht bij support@service.zonnegarant.nl

Achtergrond achter de beslissing:

Bij het oprichten van Solar Monkey was Zonnegarant een sterk bewijs voor de belofte van de accuratesse van de software. Ook paste het goed bij de fase van de markt, waarin terecht nog veel onzekerheid heerste over de te verwachten opbrengsten.

We zien echter een aantal ontwikkelingen die ons hebben doen besluiten te stoppen met deze dienstverlening:

  • Inmiddels weten consumenten dat een zonnesysteem een goede investering is. De technologie is bewezen en bekend. Er heerst hier nu veel minder onzekerheid over, dus is de relevantie van een opbrengstgarantie ook minder.
  • De financiële resultaten van een zonnepaneelsysteem zijn niet langer direct gerelateerd aan de kWh-opbrengst met het aanstaande wegvallen van de salderingsregeling. Zelfconsumptie en teruglevering spelen een belangrijke rol. Dat maakt een kWh garantie voor de consument complexer en minder interessant.
  • Door toenemende net congestie worden omvormers soms uitgeschakeld door de netbeheerder. Hierdoor wordt de kWh-opbrengst verlaagd, buiten de macht van ons of de installateur. Hoewel dit in de voorwaarden juridisch uitgesloten wordt, is het praktisch gezien lastig uitsluiten en bovendien moeilijk uit te leggen aan consumenten.
  • Als organisatie hebben we een focus op de ontwikkeling van B2B software. Om daar de volle aandacht voor te hebben willen we het contact met consumenten beperken, en dat overlaten aan onze klanten: zonnepaneel installateurs. Omdat we ervaringen hebben gehad met failliete of slecht communicerende installateurs kwam deze focus te vaak in het gedrang.

Daarom hebben we besloten te stoppen met het aansluiten van nieuwe opbrengstgaranties.