Investeren in zonnepanelen betaalt zich gemiddeld in zo’n zeven jaar terug.

Debbi Fields, Author

Spaarders kunnen er niet meer onderuit: de spaarrente op de bank is historisch laag en de vermogensbelasting loopt door. De Belastingdienst rekent met een fictief percentage van 4% rendement op uw vermogen. Over dit rendement betaalt u 30% vermogensbelasting. Mensen met zonnepanelen doen een investering met een looptijd van 25 jaar. Investeren in zonnepanelen betaalt zich gemiddeld in zo’n zeven jaar terug. Na die periode genieten consumenten met zonnepanelen dus nog vele jaren van zelfstandig opgewekte zonnestroom, waardoor het rendement oploopt. Zonnegarant zet de feiten en cijfers van investeren in zonnepanelen voor u op een rijtje. Zo kunt u een weloverwogen afweging maken of investeren in zonnepanelen ook voor u gunstig is.

Rendement van zonnepanelen

Volgens berekeningen van Milieu Centraal is het rendement op zonnepanelen vergelijkbaar met een rente van 6% op een spaarrekening. Als u bedenkt dat u bij het merendeel van de banken slechts 0,05% rente op uw spaarrekening ontvangt, is investeren in zonnepanelen gunstig. Andere bronnen berekenen een gunstiger rendement tot wel 15% over 25 jaar. Hierin wordt bijvoorbeeld de vervanging van de omvormer niet meegenomen, met als reden dat de kosten daarvan over meer dan 10 jaar niet te voorspellen zijn. Ook wordt afschrijving vaak niet in de berekeningen meegenomen omdat consumenten een dergelijke investering doorgaans slechts eenmaal doen.

Uitgangspunten investeren in zonnepanelen

Een zonnesysteem van 10 zonnepanelen draagt zo’n 2750 wattpiek aan vermogen. Dit is afhankelijk van het type zonnepaneel. Een dergelijk zonnesysteem vraagt om een investering van zo’n €3300. Bij een gemiddeld gunstige ligging van het zonnesysteem wekken de zonnepanelen jaarlijks zo’n 2400 kWh op. Een doorsnee huishouden wekt 3500 kWh op jaarbasis op en is met 10 zonnepanelen dus ongeveer tweederde zelfvoorzienend. Met de huidige energietarieven en doorlopende salderingsregeling is een dergelijke investering in zeven jaar terugverdiend.

De dalende prijs van zonnepanelen is het afgelopen jaar in Nederland gestabiliseerd. Bij installatie van een groter zonnesysteem zijn de vaste kosten naar rato lager. Dit resulteert in een hoger rendement tot de grens van 100% zelfvoorziening qua elektriciteit.

Uitgangspunten investeren in zonnepanelen

Op het moment dat uw zonnepanelen stroom produceren en u zelf geen stroom verbruikt, wordt de stroom aan het elektriciteitsnet geleverd. Vervolgens wordt deze levering door het energiebedrijf verrekend met de stroom die u zelf van het net afneemt. Dit heet salderen. Het energiebedrijf betaalt voor uw stroom dezelfde prijs als u voor uw stroom betaalt (gemiddelde in 2017: €0,21 per kilowattuur). Deze saldering geldt alleen voor kleinverbruikers, waaronder huishoudens, verenigingen van eigenaren, scholen en sportverenigingen. De salderingsregeling geldt in ieder geval tot 2019. Het is op het moment nog onduidelijk wat hierna gebeurt. Wij zullen uiteraard bericht doen zodra het kabinet hier meer informatie over verschaft.

Let wel, er geldt een maximum aan het salderen: indien u jaarlijks meer stroom levert dan afneemt, krijgt u over dit overschot dat u produceert een lagere vergoeding: de terugleververgoeding. Deze is, afhankelijk per energiebedrijf, tussen de €0,06 en €0,12 per kilowattuur. Als u veel stroom produceert met uw zonnesysteem, kan het de moeite waard zijn de energiebedrijven met elkaar te vergelijken. Neem contact op met het energiebedrijf als u precies wil weten welke terugleververgoeding u zult ontvangen.

Variabelen in rendement van investeren in zonnepanelen

Met het verloop der tijd kan het rendement van uw investering in zonnepanelen variëren door het volgende:

  • Veranderingen in de elektriciteitsprijs beïnvloeden het rendement
  • De toekomst van de salderingsregeling is, ondanks groeiende support, onzeker
  • Bij een verhuizing hebben de eventuele hogere verkoopwaarde van uw huis of de verhuiskosten van uw zonnepanelen invloed op uw rendement
  • De kans bestaat dat uw zonnepanelen beschadigd raken, wat het rendement kan verlagen indien de garanties voor uw zonnesysteem niet meer dekkend zijn