Recente reacties

  zonnepanelen met opbrengstgarantie

  Zonnepanelen met opbrengstgarantie via Stichting Zonnegarant: hoe werkt dat precies?

   

  Stichting Zonnegarant doet een nogal sterke belofte: zonnepanelen met opbrengstgarantie. De stichting garandeert namelijk een bepaalde hoeveelheid opgewekte zonne-energie per jaar. Om die belofte waar te kunnen maken, moeten we ontzettend zeker zijn van de in het ontwerp berekende energieopbrengst. Na de installatie houden we vervolgens in de gaten of het zonnesysteem daadwerkelijk optimaal presteert. Via zonnepanelen met opbrengstgarantie is Stichting Zonnegarant immers eindverantwoordelijk geworden over het presteren van de zonnesystemen van onze leden. Hieronder zullen we uiteenzetten wat dat precies inhoudt.

  Hoe berekent Stichting Zonnegarant de opbrengst van uw zonnepanelen?

  Voordat u  met uw zonnepanelen met opbrengstgarantie kunt genieten van 100% zekere zonnestroom, moet de opbrengst van uw zonnepanelen berekend worden. De opbrengstberekening en het ontwerp van de zonnepanelen op uw dak worden op afstand gedaan met behulp van slimme software van Solar Monkey. Deze maakt gebruik van aan de TU Delft ontwikkelde rekenmodellen. Deze modellen berekenen met hoogtedata de invloed van schaduw op uw zonnepanelen op een unieke manier. Zo wordt de invloed van schaduw door bijvoorbeeld bomen en bebouwing goed meegenomen in de opbrengstberekening. Zo heeft Stichting Zonnegarant voor elke situatie een zeer nauwkeurige opbrengstberekening.

  zonnepanelen met opbrengstgarantie

  Wat betekent dagelijkse monitoring precies?

  Na de installatie van uw zonnepanelen moet maar blijken of de berekende opbrengst ook echt wordt behaald. We lezen de daadwerkelijke opbrengst van uw zonnepanelen uit via de omvormer van uw zonnesysteem. Deze staat in contact met het internet. Zo achterhalen we de daadwerkelijk opgewekte energie. Tegelijkertijd berekent de software van Solar Monkey de te verwachten opbrengst. Daarvoor worden actuele gegevens van het KNMI over de dagelijkse zonnestraling en natuurlijk het oorspronkelijke ontwerp gebruikt. Vervolgens vergelijkt Stichting Zonnegarant de verwachte opbrengst dagelijks met de daadwerkelijke opbrengst. Zo kunnen we eventuele problemen snel signaleren.

  zonnepanelen met opbrengstgarantie

  Hoe profiteert u dan van zonnepanelen met opbrengstgarantie van Stichting Zonnegarant?

  Consumenten met Zonnegarant monitoring ontvangen ieder kwartaal een volledig rapport van de performance en opbrengst van hun zonnepanelen. Daarin wordt de daadwerkelijke opbrengst in een duidelijk overzicht vergeleken met de verwachte opbrengst. Aan het einde van het jaar wordt er een afrekening gemaakt. In het geval dat u zonnepanelen met opbrengstgarantie heeft, worden eventuele tekorten meteen uitbetaald. U hoeft dus geen claimformulieren in te dienen of andere bureaucratische processen te doorlopen.

  Als er echt iets aan de hand is willen we daar natuurlijk zo snel mogelijk bij zijn. Als de opbrengst te veel achterblijft op de verwachte opbrengst, nemen we contact op met de installateur om eventuele problemen op te lossen. Alle Zonnegarant partners staan voor hun installaties garant en lossen eventuele problemen kosteloos op. De verantwoordelijkheid voor een goed werkend zonnesysteem ligt zo bij Stichting Zonnegarant en onze partnerinstallateurs. Dat noemen we nog eens goede service!

  zonnepanelen met opbrengstgarantie

  Category:
    opbrengstgarantie
  00