Recente reacties

  monitoring-2-0

  Hoe garanderen we de opbrengst van zonnepanelen?

  Met Zonnegarant doen we een nogal sterke belofte, namelijk een gegarandeerde hoeveelheid opgewekte energie per jaar. Om die belofte waar te kunnen maken moeten we ontzettend zeker zijn van de in het ontwerp berekende energieopbrengst. Na de installatie houden we vervolgens in de gaten of het zonnesysteem daadwerkelijk optimaal presteert. Via de garantie zijn wij immers eindverantwoordelijk geworden over het presteren van de zonnesystemen van onze leden. Hieronder zal ik kort uiteenzetten wat dat precies inhoudt.

  Hoe wordt de opbrengst van zonnepanelen berekend?

  Het ontwerp en de opbrengstberekening worden op afstand gedaan met behulp van slimme software van Solar Monkey. Deze maakt gebruik van aan de TU Delft ontwikkelde rekenmodellen. Op een unieke manier wordt met behulp van hoogtedata de invloed van schaduw door bijvoorbeeld bomen en bebouwing goed meegenomen. Zo kunnen we in iedere situatie een perfecte opbrengstverwachting berekenen.

  view-switch

  Wat betekent dagelijkse monitoring precies?

  Na de installatie moet maar blijken of de berekende waarde ook echt klopt. Daarvoor moeten we eerst de daadwerkelijke opbrengst weten. De omvormer van uw zonnesysteem staat in contact met het internet, zo achterhalen we de daadwerkelijk opgewekte energie. Tegelijkertijd berekent onze software de te verwachten opbrengst. Daarvoor gebruiken we actuele gegevens van het KNMI over zonnestraling van die dag en natuurlijk het oorspronkelijke ontwerp. De door ons model verwachte opbrengst wordt vervolgens dagelijks vergeleken met de daadwerkelijke opbrengst. Zo kunnen we eventuele problemen snel signaleren.

  monitoring-2-0

  En hoe profiteren consumenten met Zonnegarant daarvan?

  Consumenten met Zonnegarant ontvangen iedere drie maanden een volledig performance rapport van hun zonnesysteem. Daarin wordt in een duidelijk overzicht de daadwerkelijke opbrengst vergeleken met de verwachte opbrengst. Aan het einde van het jaar wordt er een afrekening gemaakt. Bij een garantie worden eventuele tekorten meteen uitbetaald, de consument hoeft dus geen claimformulieren of andere bureaucratische processen door.

  Als er echt iets aan de hand is willen we daar natuurlijk zo snel mogelijk bij zijn. Als de opbrengst te veel achter blijft op de verwachting dan nemen we contact op met de installateur om eventuele problemen op te lossen. Alle Zonnegarant partners staan voor hun installaties garant en lossen kosteloos eventuele problemen op. De verantwoordelijkheid voor een goed werkend systeem ligt zo bij de installateur en Zonnegarant. Dat noemen we nog eens goede service!

  Monitor Rapport Design ING

  Category:
    opbrengstgarantie
  00