Recent Comments

  Garanties op zonnepanelen: van opbrengst tot omvormer

  By Yasmin 2 January 2018No Comments
  zonnepanelen opbrengstgarantie

  Zonnepanelen zijn een investering waar u jaren profijt van zal hebben. In de regel hebben zonnepanelen een levensduur van minstens 25 jaar. In die tijd kunnen storingen optreden in de verschillende componenten. Voor een optimaal rendement is het van groot belang dat uw zonnesysteem de juiste garanties heeft en goed in de gaten wordt gehouden. Om hier zeker van te zijn, is het verstandig om kritisch te kijken naar de verschillende garanties die u op uw zonnesysteem kunt krijgen.

  Stichting Zonnegarant legt uit welke garanties bestaan en wat ze precies inhouden. We leggen uit welke zekerheid garanties bieden en waarom een zonnepanelen opbrengstgarantie anders is dan een vermogensgarantie. Zo bent u zeker van een goede investering en komt u niet voor verrassingen te staan.

   

  Welke garanties zijn er voor zonnesystemen?

  Er zijn vier soorten garanties te onderscheiden. Hoewel gebruik wordt gemaakt van verschillende namen, komen ze uiteindelijk allemaal neer op:

  • Productgarantie
  • Installatiegarantie
  • Vermogensgarantie 
  • Opbrengstgarantie

  Productgarantie

  zonnepanelen opbrengstgarantie

  In het geval van defecten van uw zonnepanelen kunt u terugvallen op de productgarantie. Ook op omvormers en constructie- of bevestigingsmaterialen worden productgaranties gegeven. Voor zonnepanelen geldt een minimum productgarantie van 10 jaar. Er zijn ook zonnepaneelmerken of -typen waarvoor 25 jaar productgarantie geldt. De standaard productgarantie op omvormers is 5 jaar, deze is doorgaans uitbreidbaar naar 10 jaar. Ook hier geldt dat garantietermijnen van 20 of zelfs 25 jaar aangeboden worden door sommige fabrikanten. Een omvormer is het hart van uw zonnesysteem, extra garantie zal u veel zekerheid bieden.

  Ga van tevoren goed na wie de garantie waarborgt en bij wie u dus kunt aankloppen om uw garantie te verhalen. Dit kan de fabrikant of de installateur zijn. Kijk goed of de productgarantie geldig blijft als de fabrikant, groothandel of installateur failliet is gegaan tegen de tijd dat u er aanspraak op wil maken. Zo voorkomt u dat u zelf naar Azië moet bellen…

  Installatiegarantie

  zonnepanelen opbrengstgarantieIndien de kabels of bevestigingsmaterialen van uw zonnesysteem problemen geven, kunt u terugvallen op de installatiegarantie. Hierin worden niet alleen menselijke fouten zoals verkeerd aangesloten kabels meegenomen, maar ook het losraken van materialen door bijvoorbeeld een flinke Hollandse herfststorm. Installatiegaranties gelden minstens 2 jaar, maar in de markt zien we uitbreiding naar 5 of 10 jaar. Een belangrijk aandachtspunt bij installatiegarantie is de snelheid en zorgvuldigheid waarmee de aanbieder het probleem voor u oplost. U wilt tenslotte weer zo snel mogelijk van uw eigen zonne-energie kunnen genieten. Lees ook de kleine lettertjes over wie voor de voorrijkosten opdraait.

  Vermogensgarantie

  Onder invloed van UV-licht en het weer gaat het vermogen van zonnepanelen zonnepanelen opbrengstgarantieelk jaar geleidelijk achteruit. Een vermogensgarantie garandeert een bepaald minimum vermogen gedurende een vastgestelde periode. Meestal gaan leveranciers van zonnepanelen uit van een vermogen van 80% van het oorspronkelijke vermogen na 25 jaar. Met een vermogensgarantie op uw zonnepanelen bent u beschermd als het vermogen van uw zonnepanelen na verloop van tijd minder is dan het hoort te zijn.

  Het is verstandig om na te gaan of het vermogensverlies wat in de garantie is verwerkt ‘lineair’ is. Zo ja, dan hoeft u niet de hele garantieperiode te wachten voordat uw slecht presterende zonnepanelen gerepareerd of vervangen worden.

  Opbrengstgarantie

  Nadat uw zonnepanelen zijn geïnstalleerd, kunt u genieten van uw eigen zonnepanelen opbrengstgarantiezonnestroom. Om gerust te zijn op een goede investering is het van belangdat u de verwachte opbrengst ook daadwerkelijk behaalt. Daarvoor is de zonnepanelen opbrengstgarantie in het leven geroepen. Bij een opbrengstgarantie worden de vooraf berekende en de werkelijke opbrengst van uw zonnepanelen met elkaar vergeleken. Indien uw zonnepanelen minder zonnestroom hebben opgewekt dan verwacht, krijgt u het verschil in geld uitbetaald. Ideaal!

  Maar hoe weet u van tevoren welke opbrengstberekening het meest nauwkeurig is? Als de opbrengst te conservatief wordt ingeschat, loopt u het gevaar dat uw slecht presterende zonnepanelen als goed worden beschouwd. In dat geval krijgt u dus geen misgelopen opbrengst vergoed, terwijl u daar wel degelijk recht op hebt. Een wetenschappelijk onderbouwde opbrengstberekening biedt de meest objectieve garantie, omdat de berekening rekening houdt met omgevingsfactoren als schaduw, actuele weersomstandigheden en natuurlijk het zonnesysteem in kwestie.

  Maar hoe gaat een zonnepanelen opbrengstgarantie precies in zijn werk? Het is allereerst van belang dat het zonnesysteem ontworpen is met materialen van de beste kwaliteit. Vervolgens wordt de te verwachten opbrengst berekend aan de hand van de opstelling van uw zonnesysteem, zoals de oriëntatie en mogelijke schaduwinval. Na akkoord van het ontwerp en de opbrengstberekening, wordt de installatie uitgevoerd door een gecertificeerde installateur. De omvormer van uw zonnesysteem wordt aangesloten op het internet, zodat de daadwerkelijke opbrengst van uw zonnepanelen kan worden uitgelezen. De prestaties van uw zonnesysteem worden continu gemonitord en de daadwerkelijke opbrengst wordt vergeleken met de verwachte opbrengst. Als de opbrengst niet wordt behaald, krijgt u het verschil tussen de verwachte en werkelijke jaaropbrengst uitgekeerd.

  Over Stichting Zonnegarant

  Stichting Zonnegarant maakt zich sterk voor zonnestroom met 100% zekerheid. Nederlandse huishoudens genieten van slimme monitoring en opbrengstgaranties. Nadat de opbrengst van uw zonnepanelen is berekend met aan de TU Delft ontwikkelde software, wordt garantie geboden op de jaarlijkse energieopbrengst. De achterliggende technologie biedt continue monitoring van de prestaties en opbrengst van uw zonnepanelen. U ontvangt elk kwartaal een prestatierapport en u krijgt een notificatie als er tussentijds bijzonderheden worden ontdekt. Zo zorgt Stichting Zonnegarant ervoor dat u zorgeloos kunt genieten van uw eigen zonnestroom.

  Categories:
    opbrengstgarantiezonnepanelen
  00

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.