Privacyverklaring Zonnegarant Monitoring

Versie 24 mei 2018
Zonnegarant Monitoring
Molengraaffsingel 12
2629JD Delft
info@zonnegarant.nl

Zonnegarant Monitoring (“Zonnegarant”) verzamelt het liefst zo min mogelijk gegevens van je. Het is voor onze diensten niet noodzakelijk om gevoelige of bijzondere persoonsgegevens te verwerken. We hebben wel een aantal gegevens van je nodig voor onze dienstverlening. Daar gaan we zorgvuldig mee om. We zorgen ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft.

1. Persoonsgegevens die we verwerken

Zonnegarant verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van de diensten van Zonnegarant en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Welke gegevens dit zijn is afhankelijk van het type dienst dat je afneemt of activiteit die je verricht.. Hieronder staan de betreffende persoonsgegevens per dienst of activiteit opgesomd.

Als je de website(s) van Zonnegarant bezoekt verwerken wij:

 • Je IP-adres
 • Je internet browser en apparaat gegevens
 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

Als je een dakscan of informatie aanvraagt verwerken wij:

 • Je naam
 • Je adresgegevens
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer
 • Je IP-adres
 • Je internet browser en apparaat gegevens

Als je de Zonnegarant monitoring dienst (met of zonder garantie) afneemt verwerken wij:

 • Je naam
 • Je adresgegevens
 • De GPS-coördinaten van de locatie waar het systeem is geïnstalleerd
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer
 • Je IP-adres
 • Je internet browser en apparaat gegevens
 • Gegevens over je energieverbruik
 • Je IBAN (alleen wanneer je een garantie uitkering van ons gaat ontvangen of een betaling naar
  ons doet voor een dienst)

2. Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens om je de diensten die wij bieden te kunnen leveren, met de volgende specifieke doelen:

 • om je (aan)vraag te kunnen behandelen
 • om de opbrengsten van je systeem uit te kunnen lezen
 • om je opbrengst rapporten te kunnen sturen
 • om contact met je op te nemen over problemen met je systeem
 • om betalingen te kunnen verwerken
 • om je informatie te kunnen sturen over (wijzigingen van) de dienst
 • voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden
 • voor het vastleggen van bewijs
 • voor het trainen en beoordelen van de medewerkers van Zonnegarant
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • voor het behandelen van onverhoopte klachten

Ook verwerken wij je persoonsgegevens bij het afnemen van diensten vanuit een wettelijke verplichting, namelijk die van de Belastingdienst voor het voeren van een gedegen administratie.

Indien wij persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan hierboven beschreven, doen we dat alleen nadat we expliciete toestemming van je hebben voor dat specifieke doel. Die toestemming kun je vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

3. Hoe lang we de gegevens bewaren

Niet langer dan nodig, dat in ieder geval. Hoe lang dat is hangt af van de dienst, het doel van verzameling en van de relevante wet en regelgeving. Als standaard termijn hanteren wij 1 jaar na beëindiging van dienst of laatste contact datum. Vraag je bij ons bijvoorbeeld een dakscan aan, of stuur je ons een e-mail met een vraag, dan bewaren we je gegevens en de uitkomsten een jaar lang zodat we daar later nog op terug kunnen komen.

We bewaren de gegevens altijd voor zolang als dat we je een dienst aanbieden. Bij een monitor service van 10 jaar zullen we gegevens dus minstens 11 jaar in onze systemen hebben.

Voor de Belastingdienst zullen we nog 7 jaar aan archief moeten bewaren. Na een laatste financiële transactie zullen er dus nog persoonsgegevens in onze financiële administratie zitten. Dit zullen waarschijnlijk niet alle gegevens zijn, maar beperkt zijn tot naam, adres, betaalgegevens en welke dienst er is afgenomen.

4. Beveiliging

Je mag van ons verwachten dat we je gegevens goed beveiligen. Wij zullen dan ook passende organisatorische en technische maatregelen nemen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen. Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat die toegang is afgeschermd en dat de beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van encryptie voor een veilige overdracht van je gegevens en je communicatie met ons.

5. Gegevensdeling met derden

Een bedrijf runnen doe je niet alleen. Sommige onderdelen van bedrijfsvoering zijn niet “core business” en deze besteden we dan ook uit. Je kunt denken aan het programma voor onze financiële administratie, waarbij we gebruik maken van een versie die als dienst wordt aangeboden. We doen zelf de boekhouding, maar technisch gezien delen we jouw data met een derde. Verder zijn ook de servers die we gebruiken niet van onszelf, maar van onze hostingprovider.

Als laatste delen we de opbrengstgegevens in bepaalde gevallen met de installateur die het systeem voor je heeft gelegd en mogelijk onze diensten aan je heeft verkocht. Die wil weten of hij wel zulke goede systemen legt als dat hij zegt en zijn dienstverlening kunnen verbeteren.

Voordat we gegevens delen met een derde, zorgen we dat die dienstverlener zich minstens aan dezelfde standaarden houdt als wijzelf, door het sluiten van Verwerkersovereenkomsten. Deze zullen we ook regelmatig herzien. We zullen nóóit werken met diensten waarbij jouw data het product is of wordt verkocht.

6. Jouw rechten

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren, of te laten verwijderen voor zover dat niet in strijd is met de wet- en regelgeving. Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking en wilt dat we die stoppen of beperken, is het mogelijk dat we daarmee ook de levering van onze dienst(en) aan jou moeten stoppen. Wanneer je deze rechten uit wilt oefenen, of hier meer over wilt weten kun je een email sturen naar info@zonnegarant.nl. Om te voorkomen dat hier misbruik van wordt gemaakt, zullen we je dan wel vragen om jezelf te identificeren.

Tot slot kun je ook contact met ons opnemen wanneer je een klacht wilt indienen over iets waar je niet tevreden mee bent. In het uiterste geval heb je op grond van de wet ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te kloppen.

7. Wijzigingen

Business is niet statisch. Soms komt er een nieuwe dienst bij, of vervalt er een oude. We zullen dan ook van tijd tot tijd deze verklaring aanpassen. Wanneer we dat doen wordt je vóór ingang van de nieuwe versie hiervan op de hoogte gesteld. De datum van de versie van hetgeen je zojuist hebt gelezen vind je bovenaan dit document.